Historie


Velkommen til ”Sysselting”.

Allerede, når man ankommer til indkørslen til ”Sysselting”, rammes man af historiens vingesus, på en sådan måde at man ikke ligger mærke til at man er i hjertet af Holstebro.
Denne følelse afspejles også i vores pragtfulde bygninger. Det er nu, du har muligheden for at følge husets tilbagevenden til Ulrik Plesners vision om et historisk og harmonisk hus, på en historisk grund, hvor fortid og nutid samles og følges ad.

Bygningen
Lad os starte med selve bygningen, som er fra 1912-17. I 1910 blev arkitekt Ulrik Plesner bedt om at tegne et harmonisk hjem for Holstebros gamle med udsigt ind over byen og ud over det åbne land, men samtidig med dyb respekt for stedets ældgamle historie. Ulrik Plesner opførte bygningen i ”Bedre byggeskik” - en stil der søgte ”det danske” i arkitekturen med vægt på det jyske hus, som skulle være i ligevægt med by og land.
Vores smukke, hesteskoformede bygning synes at være i én etage, med udnyttet tagetage. Bygningen er helt bevidst holdt så lav som mulig. Dette er gjort ved at indbygge en trempel, der hæver tagværket ca. en meter over gulvet i tagetagen, før de skrå sider begynder. For at skabe yderligere rum i tagetagen er den udstyret med pultkviste, som ligger i flugt med facaden og er kalket hvide. Samtidig er gesimsen lige under tagskægget gjort ekstra bred og kalket hvid - som en understregning af overgangen mellem det røde murværk og det røde tegltag. Alt i alt giver dette en meget smukt og harmonisk bygning, som leder ens tanker hen på en idyllisk herregård. Dette understreges af den store beskyttede sydøst vendte have omkranset af store gamle træer.

Historien om ”Sysselting”
Den tidligste betegnelse for området, som strækker sig fra Limfjorden til Skjern å er Hardsyssel. Navnet består af forleddet harthar, som er en afledning af ordet harth 'skov', mens sýsl 'betyder arbejde. Navnet betyder altså "Skovboernes område". De oprindelige indbyggere, Harderne, benyttede tingsteder for at løse stammeproblemer.

600-tallet
http://holstebro-vandrerhjem.dk/upload_dir/pics/Herredsting.jpgI denne periode begyndte kongehuset at skabe ”sysler” på de gamle tingpladser og sysselting var opstået. De første ”sysler” var Vendsyssel og Thysyssel, og i løbet af de næste to århundreder spredte man dette syd på. Man antager, at dette må være sket for at samle et rige, hvis magt imidlertid ikke rakte til at gennemføre noget sådant uden for den jyske halvø.
Sysseltinget blev afholdt hver uge, og den væsentligste funktion var at vidnebekræfte ejendomshandler og aftaler m.v. Sysseltinget blev ledet af Sysselmand udgjorde lokalsamfundets myndighed, og var både politimester og dommer ved Sysselting. Under sig havde han nogle retsbetjente, der udgjorde den daglige myndighed.

1100-tallet
I dette århundrede indgik syslet også i den kirkelige lokaladministration som virkeområde for landprovsterne, så disse kunne afgøre spirituelle uoverensstemmelser, samt føre notar på latin over vigtige begivenheder.

År 1230
I dette år delte Kong Valdemar Jylland mellem Skagen og Ejderen i 14 sysler, der indgik i den kongelige administration og rummede også en retsfunktion.

1400-tallet
Her fortrængtes syslerne som kongeligt administrationsområde til fordel for lenene, der dog stadig kunne falde sammen med syslerne. Sysseltinget vedblev derimod at fungere middelalderen igennem, som retssted for tinglysning, skødning mm.

1536
Syslerne forsvandt med Reformationen i år 1536, da provstierne blev herreder, og sysseltingene ikke mere havde plads i retssystemet.
Herefter fik området lov at falde hen indtil 1910.
Lige foran Mac Donalds, ud mod lyskrydset, står en nutidig mindesten med navnene på de herreder, der var med i Hardsyssel.

1910
Her blev arkitekt Ulrik Plesner bedt om at tegne et harmonisk hjem for Holstebros gamle, med udsigt ind over byen, og ud over det åbne land. Ulrik Plesner opført bygningen i ”Bedre byggeskik” en stil der søgte ”det danske” i arkitekturen, efter en periode med stilforvirring.

1980’erne
Sysselting blev overtaget af Ringkøbing Amt og taget i brug som bosted for psykisk udviklingshæmmede.

2007
Ved Strukturreformen fik beboerne en nybygget institution, og bygningen gik tilbage til Holstebro Kommune. Da man ikke havde noget at bruge bygningen til, blev den sat til salg og blev senere solgt til vandrerhjem.

15. marts 2009
Vi slog dørene op til de første 7 renoverede 2-persons værelser med toilet og bad på gangen. Siden er vi kommet op på 28 renoverede 2-persons værelser med toilet og bad på gangen, som nu er blevet forvandlet til 4-personers familieværelser, samt en stor, lys spise- og tv-stue og et dejligt vandrehjemskøkken.